Yarin bahçesinden geçtim
Gülünden bir sen gül seçtim
Ask badesin yalniz içtim
Içmeden oy oy oy oy oy oy
Sarhosum oy oy oy oy oy oy
Mayhosum oy oy oy oy oy oy
Yarim güller baglar deste
Bagladikça söyler beste
Sarap verin bana tasta
Içmeden oy oy oy oy oy oy
Sarhosum oy oy oy oy oy oy
Mayhosum oy oy oy oy oy oy