Aklimdan geçeni anlayan güzel
Simdi görse bile tanimaz beni
Eski simalara seneler engel
Selam verse bile tanimaz beni
Uzak bir sehirde karsima çikip
Tutsa ellerimden kenara çekip
Arada sirada yüzüme bakip
Adres sorsa bile tanimaz beni
Getirip öteyi önüne sersem
Bir takim imali ipucu versem
Tanidin mi diye açiktan sorsam
Akil yorsa bile tanimaz beni