Ağam Süleyman
Paşam Süleyman
Evleri Köprü Başında
Men Sene Gurban
Boyu Boylardan Kule
Benzirsen Gonca Güle
Yıkıpsan Baban Evin
Üzüme Güle Güle
Gözüm Kişmişe Benzer
Arak İçmişe Benzer
Benzuv Turs Uzuv Sarı
Gözden Düşmüşe Benzer
Yerişiv Kaza Benzer
Boyu Rakkaza Benzer
Bir Gün Seni Görmesem
Bir Kış Bir Yaza Benzer