Khud ko kar buland itnaa K, “Himaalaya ki choti pe jaa pahunche” Aur khuda tujhse puche, > “Abe sale gadhe. ab utrega kaise”