Y do i txt u? It’s my choice. It’s my way f saying i rmmbr u. Y do i rmmbr u? It’s my choice. It proves dat i care. Y do i care? Dnt knw. It’s not my choice. It’s my heart’s.