Imagine world without girls roads sunsan markets viran na janu na jan na koi girl friend k liye preshan bas namaz & quran & sarey larke direct jannat ul maqam