Sardar talking on cell. 2ND Sardar: Kis se baat kar raho ho? 1ST : Biwi se… 2ND : Itne… pyaar se? 1ST : Tumhari hai…