Boy: BUS aur LARKI aik jaisi hoti hain, 1 jaati hai to doosri aa jati hai. Girl: RAKSHAY aur LARKAY ek jaisay hotay hain, 1 ko bulao 4 chale aate hain….