Sardaar in a Cofffeee Cafe wid his wife. Sardaar: jaldee Pee Cofffeee Thundee Ho Jaye gee. Wife: Tou Kiyaa Ho gaa? Sardaar: Baywakoof Menu card Daykh, Hot Cofffeeee 35 Rs & Cold Cofffeee 50 Rs