Ik sumandar hai k mere muqabil hai Ik qatra hai k mujh se sambhala nahi jata Ik umer hai k bitani hai tere baghair Ik lamha hai k mujh se guzara nahi jata