Dad : Putar to Paper vich 80% marks lene ne, Putar : Dont Worry main 100% lavan ga, Dad : kanjra mazak karna tu ? Putar : Pahle mazak kis Kanjar ne shuro kita c?