aa monthh ov “Ramadan” 4 weeeks ov REHMAT , 30 dayz oV EEBAADAT , 720 hrs ov BARKAT, 43200 mins ov QABOLIAT, 2592000 secs ov MAGHFEERAT, “RAMADAN MUBAARAK”