Zamane ki darr se us ki tasweer toilet me chopa rakkhi hai. Didaar ho uska barbar isliye julaab ki goli kha rakki hai.