Ustaad: Choteyyy 17 number ka pana de…. Ustaad: ooh Aaaaahh! Bagarat haath main de….