tu sacha hai apne maan se tu izzatmand hai apne fun se tu smart hai apne fashion se tu zaheen hai apne bharam se tu jo kuch bhi hai mere lund se