Tendulker’ Having Sex With ‘Malika’ Malika:Tumhari LuLi par tu AIDS Likha Hai; Tendulker:MAA ki LORI KHARA tu hone de ‘ADDIDAS likha hai’…