table par rakha seb uthati kyon nahin. gaand main laga hai gooo batati kyon nahi hai…