Sudhar jaao tum suna nahi ke saddam hussain ko phansi ho gayi? tumhain bhi ho sakti hai farq sirf itna hai kay saddam logon ko marwata tha aur tum…. logon se marwatay ho…