Shishe se shisha takray to awaz hoti hai. Mard se jo aurat takray to awlaad hoti hai..