Shaikh Rasheed to musharf: sir humara kiya hoga? Musharf: election jeet sakte ho? Shaikh Rasheed: mushkil he musharf: phr mere lund pe charh k bolo JEAY BHUTTO.