sardar on ph: Hello (221714) pathan, Kia??? urdu mai bolo yara. sardar do do ek sath choda? pathan, jao gandu hum teen teen bhi ek sath choda..