Samajh dunya k raaz ko, Cheel chod rahi hai baaz ko, Noukar chod raha hai saab ko, Beta chod raha hai baap ko, Agar bach gaye hain aap to, Hum chod denge aap ko.