SAKHTH GARMI PAR RAHI THE THA MAHINA JUNE KA JAHLARAY THE JHANT KI THA SAMNA CHOOT KA…