Q. Mard zyada chalta aur aur zyada bolti Q hai? A. Kyo k mard ko 3 tang aur aurat ko 4 honth hote hai.