Panditji fati dhoti me mndir me matha tekne ko jhuke to 1 aurat ne uski gand gulak samajh 1Rupya dal diya. Pandit bola: thoda age hath karke ab GHANTI bhi Baja do!