Paisa GAAND ki tarah hai, hota sab k paas hai lekin dena koi nai chahta… Mashwara LUND ki tarah hai, dena sab chahte hai lekin lena koi nahi chahta…