Musharraf said to his mother. Ammi mari B.V , M.M.A walon sey meli hoi hai! Jab bhe kamray main jata hoon kehti hai wardi utaro.