Munda=> jangal pani jandiye muteyare ni pani da ghut pila ja bankiye nare ni.. .. Kudi=> pani je tenu pila dita sare da sara ve. Chitad kade nal dhoun bhain de yara ve…