Lady-dr saab meri fudi da operation karke bhidi kar deo. Dr-la salwar te khol lattan….. fudi vekh ke dr. boliya…. Bhen di lun,.. ..bhen di lun.. .bhen di lun.. .bhen di lun.. Lady-ehni vaari kyo bole tusi, eho jiha ki vekh liya… Dr-boliya tan ek vari hai…baki tan awaaz gunzi hai…