Ladkewale: Hamara ladka J.E. hai, 4000 salary hai, 10,000 upar se kamata hai. Ladkiwale: Ladki nurse hai, 2500 salary hai,15000 niche se kamati hai…