Ladkevale: Hamara beta PWD mein clrk hai. 5000 pagar aur UPAR se 25000 kamata hai. Ladkiwale: Hamari beti nurse hai. 3000 pagar aur NEEECHE se 30000 kamati hai.