Kashte phasee bhanhwar main ab mojain hi par lagaeein gi Jab apne naseeb hi gandoo hon to mojain bahn yawain gi…