Kal Chodvin ki raat thi… Sab ne kiya apna khara… Kisi ne kaha mera bara… Kisi ne kaha mera bara.. Jab ham ne kya apna khara to sabne kaha.. itna BARA..