kal chodney ki raat thi shab bar howa na uska khara mein ney kaha muthel hey to tab he nahi hota khara ham bhi wahin mojood they ham bhi sab dekha kiyey ham hans diey phir hans diey par howa na uska khara ab is lan pey kia malein key ye soney sey uthey mein ney kaha thook meri, us ney kaha coopa tera ghar mein terey band ker bund teri he marein magar ghar tera, bad tera, ami teri, abba tera adhi raat key waqt, sanatey mein aik dam us ney kaha ho gaya hey khara, ab maan ka phuda tera ab maan chuda jaldi sey wasi key nechey a aaj pharoon ga bund teri phuda teri