kal chode so aaz chod, aaz chode so ab bibi to chudti rahe sali chodega kab asi ladki chodiye maan ka apa khoye auran se chudi na ho bibi who na hoye bada huwa to kya huwa tera lund hujur humne bhi to ladkiyion se maza liya bharpur kart kart chudai ke lund hot balwan chut me awat jane se ban jawe mahan…