Jab tak chut phate nahi, tab tak lund hate nahi. chut ko tu phad de uske andar jhaad de. lund tum mahaan ho sarv shaktimaan ho, JAI LUND.