jab nigahain ho paaon pe hath hoon knees pe dil ho halaq main aur ansu hon gaalon pe to samajh lena ke tum Peshawar main ho