is sawal ka jawab jo nahi dega who gando do bhai the 1 ka nam mun mai loga 2 ka gand mai loga mun mai loga mar gaya to kon bacha ? jaldi jawab do