India Or Pakistan ki phone per JUNG 1st DAY Paki Calls indian: Sarya hai? Indian: Haan hai. Paki: Gand main lelo 2nd DAY Paki: Sarya hai? Indian: Nahi! Paki: Gand Main Le Lya Kiya? 3rd DAY Paki: Sarya hai? Indian: Hai bhi or nai bhi Paki: Ander bahar ker rahe ho kya?? 4th DAY Indian calls paki: Sarya hai? Pak: Kyun Gand main lena hai??