ik sardar ny apna lun hath wich phar ka ik larki koloon pochia aa ki aa larki kandi chooha a sardar kenda a lurki theek a eno tay lun da v pata ni eng karda edy naal shadi kar layna shadi kar k shuag raat o sardar poochda a ki a o lurki fir kendi a chooha a sardar kenda hoon dus ee dawaan vechari no k a lun aa sardar kenda aa choowa nai a lun a lunki khandi sardara ghoot na bhool lun ty wady wady hondy nay