I am leaving this city today, Ayeshwarya rai ka rape ho gaya hai aur police ko mujhe per shak hai. tum bhi nikallo kyonke us ki kuttiya bhi chudi hai…