HUSBAND LEVING ABORD BV SE lund mharaj kal 730 ko pohach rahai hai choot rani ko adesh diya jata hay k tayaer rahi lund mharaj ke sowagath ko BV jo hukum likeen choot rani ki binti hai ke halath ki waja se choot rani ek week tak lund mharaj ka sawagath nahi karskti is liya binti hai k lund mharaj ek haftay bad padhare thankx