Grammer teacher: “Parkash beer nahi peeta hai..“ is Senstence me Parkash kya hai?? Student: ji Parkash FUDDU hai..