girl:aur andar thora left aur thora left….. boy:oye tu chudva rhi hai ya lora parking main lagva rhi hai.