girl MOM se jab main susu karte hun tu siti ki awaz ati hai par ap ki nahi ati kiun? MOM replies : baita siti tu maire b bajti the lekin tere bap ne baja baja kar kharab kardi.