Gaon me tatti Sehar-latrin Hindu-sandas Muslim-pakhana English-shit Naam alag par maal 1 Roop rang anek par khushbu 1 Anekta me ekta Tatti ki visheshta