Dhirtrashtra: Main khush hun ki tumne 100 putron ko janam diya Gandhari : Swami agar aap andhe nai hote to ye sambhav na hota…