Dal mungi di, fudi gungi di, chut nurse di, duniya tars di, loda sardar da, badka marda chut bhapan di, koi lodnai mapn di, bhosri jatti di, kahi naal patti di, fuda sunari da, ghar bimari da, lun tere bai da-le la jinna chhahi da……….