Chatne sy har chut apni nahi hoti. Jisi samjho apni woh chut apni nahi hoti. chodne ko to chod de dunya ko, per kabhi Condom to kabhi chut nahi hoti.