BRA kholne se parvat milta hai. PANTY kholne se khai milti hai. Lakh dard ho, parvat par chade bina raha nahi jata, aur khai me gire bina maza nahi aata.